CalcTool

Geef hier de update van uw verzekering door.
1
Premie
2
offerte
3
gegevens
4
verklaringen
5
bevestigen
6
overige
Stap 1: Premie
Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Bereken hier uw premie. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
Bevestig uw hoedanigheid
Passende verzekeringsvoorwaarden voor de bewindvoerder. U profiteert van een aantrekkelijke premie, zonder op kwaliteit te bezuinigen.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan
Vraag een offerte aan en ontvang de offerte per e-mail.
Heeft u eerder een offerte aangevraagd?
Heeft u eerder ingelogd? Wenst u een nieuwe offerte ontvangen op hetzelfde e-mailadres? Log dan in met gebruik van uw e-mailadres en wachtwoord.
e-mailadres
wachtwoord
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
telefoonnummer
KvK-nummer
rechtsvorm
Contactgegevens
aanhef
voornaam
voorletters
tussenvoegsel
achternaam
mobiel nummer
e-mailadres
wachtwoord
wachtwoord (nogmaals)
beveiligingsvraag
beveiliging antwoord
Postadres
adres en postadres zijn hetzelfde
Bent u lid van de NBBI?
Bent u lid van een andere beroepsvereniging(en)?
Risico en acceptatie
Heeft u in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering dekking biedt?
Is u in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
Beantwoordt u een of meer van deze vragen met ja? Dan vragen wij u een toelichting te geven. U kunt bij uw daadwerkelijke aanvraag voor de verzekering uw antwoord toelichten. Op dit moment behoeft dit nog niet.
Uw persoonsgegevens
Om uw verzekering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de verzekeraar en wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij voor de volgende doelen:
a) het afsluiten, uitvoeren en beheren van uw verzekering; b) om fraude te voorkomen en te bestrijden; c) het houden aan wet- en regelgeving.
Door het aanvragen van deze verzekering gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy statement op www.allianz.nl/privacy.
Geeft u Allianz en ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten.
Voor akkoord offerte
Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer en eventuele meeverzekerden, dat bij verzekerden gedegen onderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat deze zullen leiden tot een aanspraak waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op onderhavige verzekering of die voor risicobeoordeling van belang zouden kunnen zijn.
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Akkoordverklaring
Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid
Uw aanvraag samengevat:
Bedrijfsnaam
-
Hoedanigheid
Jaaromzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid
€ 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar
Eigen risico beroepsaansprakelijkheid
€ 500
Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid
€ 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid AVB
-
inloop
Dekkingsgebied
-
Premie
Uw jaarpremie
€ 0,00
Administratiekosten
Assurantiebelasting (21%)
€ 0,00
Uw premie wordt
€ 0,00
U heeft alle gegevens ingevuld. De uiteindelijke premie kan licht afwijken vanwege administratiekosten en betalingsvoorkeuren. Bevestig hier uw aanvraag. U ontvangt per e-mail het voorstel.
Wenst u de verzekering of eerst een offerte aan te vragen?
uw jaarpremie:
1. Beroepsaansprakelijkheid
€ 0,00
2. Bedrijfsaansprakelijkheid
€ 0,00
Minimum premium
€ 0,00
Beantwoord een paar vragen en zie direct uw premie.