CalcTool

Stel uw verzekering samen en vraag offerte aan
1
Liability
2
insurance
3
Details
4
Declarations
5
confirmation
6
Payment
Step 1: Liability
Insurance for profession and company
Bereken hier uw premie. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
Capacity
BAV is among those with the widest cover. At the same time you save on the premium.
Request a quote
Request a quote and receive it by e-mail.
Did you request a quote before?
Do you want to receive a new quote on the same e-mail address? Please log in with your e-mail address and password.
e-mail address
password
Company details
company name
street
number
extension
postal code
city
telephonenumber
chamber of commerce nr.
legal form
Contact details
gender
first name
initials
surname prefix
surname
mobile number
e-mail address
password
password (again)
security question
security answer
Postal address
address and postal address are identical
Is your company a NBBI-member?
Is your company member of any other association?
Question on acceptation
Heeft u in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering dekking biedt?
Is u in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
Is any of the questions above true?
Personal data
Om uw verzekering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de verzekeraar en wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij voor de volgende doelen:
a) het afsluiten, uitvoeren en beheren van uw verzekering; b) om fraude te voorkomen en te bestrijden; c) het houden aan wet- en regelgeving.
Door het aanvragen van deze verzekering gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy statement op www.allianz.nl/privacy.
Do you agree?
Agree on proposal
Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer en eventuele meeverzekerden, dat bij verzekerden gedegen onderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat deze zullen leiden tot een aanspraak waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op onderhavige verzekering of die voor risicobeoordeling van belang zouden kunnen zijn.
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Agree
PI insurance
Your insurance Details
Name of company
-
Capacity
Yearly turnover
Insured amount Professional liability
€ 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar
Deductible BAV
€ 500
Insured amount AVB
€ 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar
Deductible AVB
-
inloop
Area
-
Premium
Premium
€ 0.00
Costs
Tax
€ 0.00
Your premium will be:
€ 0.00
Please confirm your data to submit the quote request.
Do you want a quote or do you want to request the insurance right away
Your premium
BAV premium/year
€ 0.00
AVB premium/year
€ 0.00
Minimum premium
€ 0.00
Answer a few questions and see directly how much you can save!