Categories Navigation

Asset Publisher

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon.
Een Kvk inschrijving is vereist. ​​​​​​​Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

Verzekeraar

 

Allianz - specialist in beroepsaansprakelijkheid.

​​​​​​​Met de Allianz beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen aanspraken voor fouten die voortvloeien uit uw werk of advies én die leiden tot vermogensschade bij derden. Het kan daarbij gaan om fouten door uzelf, maar ook door anderen die onder uw verantwoordelijkheid werken.

Allianz biedt organisaties en ondernemingen oplossingen voor risico‘s die voortvloeien uit hun activiteiten. Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen. Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de grootste financiële  dienstverleners ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

 


​​​​​​​


Allianz Nederland Schadeverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.


Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam

www.allianz.nl

AFM nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

 

Verzekeringsvoorwaarden

 

Allianz informatiekaart beroepsaansprakelijkheid

 

Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV 22c

aangevuld met de bijgaande speciale voorwaarden, ALG950 (Iran), ALG948 (Cyber) alsmede de speciale voorwaarden volgens de genoemde clausuleblad(en).

Uitbreiding van de dekking voor de bewindvoerder

 • Goed Werkgeverschap is verzekerd conform artikel 27 van de algemene verzekeringsvoorwaarden;
 • Verlies van documenten is verzekerd conform artikel 34.11.3 van de algemene verzekeringsvoorwaarden.​​​​​​​

 

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving op de polis wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

 

Hoedanigheid LVV vertrouwenspersoon

Bij LVV aangesloten deelnemers zich bezig houdt met werkzaamheden als vertrouwenspersoon.


 

Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid uit te breiden. Mocht u aanvullende of afwijkende werkzaamheden uitvoeren? U wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen? In dit geval is het verstandig om melding te maken en de hoedanigheid op de polis te laten uitbreiden.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, in veel gevallen zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.


 

Mogelijke aanvullende hoedanigheden

De volgende werkzaamheden kunnen als hoedanigheid op uw polis worden toegevoegd. Uiteraard dient u hiervoor wel de juiste kwalificaties te bezitten.

 • coach
 • mediator
 • HR functionaris
 • functionaris klachtencommissie

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR   500.000,-  per aanspraak en  1.000.000,- per jaar
EUR 1.000.000,-  per aanspraak en 2.000.000,- per jaar

Het eigen risico is EUR 1.000,- per aanspraak

Bovendien geldt er voor het bedrag voor juridische kosten op de beroepsaansprakelijkheidsdekking:

 • Dekking voor kosten van verweer (rechtsbijstand) ook boven het verzekerd bedrag met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag;

 • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.

 


 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 • Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag

 • EUR 2.500.000,- per aanspraak en 5.000.000,- per jaar.

 • Het eigen risico is EUR 125,- per aanspraak

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Voor leden bieden wij een standaard inloop-periode van één jaar zonder meerpremie.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bewindvoerder biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de bewindvoerder ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de bewindvoerder lid van NBBI

Voor niet-leden hebben wij ook een passende verzekering, zonder de voordelen van het NBBI lidmaatschap. Overweegt u het NBBI-lidmaatschap. Kijk hier voor de voordelen van de NBBI.


 

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?