contact page

Covermij BV

Covermij verzorgt collectieve verzekeringen voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon   010 333 1151
e-mail       info@covermij.nl
 

Covermij biedt aantrekkelijke collectieve verzekeringen voor specifieke beroepen en branches
Voor vragen en advies kunt u tijdens kantoortijden bij Covermij Collectieve Verzekeringen terecht.


Covermij Collectieve Verzekeringen

Covermij BV
Schiedamse Vest 154
3011 BH    Rotterdam
Telefoon    010 333 1151
E-mail        info@covermij.nl

https://bewindvoerder.covermij.nl

Kvk            73295523
​​​​​​​BTW          8594.45.070.O.01.9501

Covermij BV is geregistreerd bij de AFM met nummer 12046173.


 

​​​​​​​Klachten en klachtenafhandeling

Wij streven er voortdurend naar onze relaties een persoonlijke en passende dienstverlening te bieden. Wij staan altijd open uw ervaringen en mening te vernemen. Ondanks onze goede zorgen en inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij vertrouwen er op dat wij een oplossing kunnen vinden die tegemoet komt aan uw wensen en/of bezwaren.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen. Schroom niet de klacht in te dienen. Ook een klacht zien wij als een aanleiding nog beter ons best te doen. Uw klacht zullen wij terstond in behandeling nemen.

Uw klacht kunt u schriftelijk, telefonisch of persoonlijk indienen bij de directie van Covermij BV.

Covermij BV
Schiedamse Vest 154
3011 BH    Rotterdam
Telefoon    010 333 1151
E-mail        info@covermij.nl

Mocht u echter niet tevreden zijn over de manier waarop wij een klacht hebben afgehandeld, dan heeft u het recht uw klacht te richten aan Kifid. Kifid is een onafhankelijk klachteninstituut waarbij wij zijn aangesloten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 35 52 248
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Wanneer u reden ziet om een klacht in te dienen, zullen wij deze afhandelen volgens onze klachtenafhandelingprocedures. Deze procedures zijn in overeenstemming met de eisen en richtlijnen van onze toezichthouder.

 


Disclaimer

Onze openbare websites bevatten enkel algemene informatie over risicobeheersing en verzekeringen. De informatie is niet bedoeld als advies in individuele situaties en kan dan ook niet als zodanig worden opgevat.

Passages over juridische, fiscale of boekhoudkundige kwesties moeten worden gelezen als algemene observaties die alleen zijn gebaseerd op onze ervaring als verzekeringsmakelaar en risicoadviseur en deze kunnen dan ook niet worden opgevat als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Hiertoe zijn wij niet bevoegd.